Školská rada:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Co je posláním školské rady:

 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 


Výsledky voleb školské rady:

Školská rada na naší škole funguje od 26. ledna 2006.

 

Na základě ustanovení §167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a na základě volebního řádu se konaly 15. 05. 2013 volby do školské rady ZŠ a MŠ Kyselka.

 

 

Z řad zákonných zástupců byli zvoleni:

paní Soňa Jenčová a paní Markéta Eliášová

 

Za pedagogy byli zvoleni:

Mgr. Věra Grűnwaldová (1. stupeň ZŠ) a Mgr. Kateřina Veselá (2. stupeň ZŠ)

 

Zřizovatelem byli jmenováni:

pan Aleš Labík (starosta obce) a Mgr. Vladimír Zicha (místostarosta obce)


Kontakt

ZŠ a MŠ Kyselka

Radošov 75
Kyselka
362 72


353 941 132
607 117 896PRÁZDNINY

1. pololetí - 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí - 1. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny - 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny - 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny - 1. 2. 2019

Jarní prázdniny - 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny - 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny - 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019


CO NÁS ČEKÁ:

Výlet do Liberce (II. stupeň) - 18.-19. 10. 2018