Plán akcí školní družiny

LISTOPAD

 • Mezidružinové soutěže v puzzle a v pexesu

           

 

 


Školní družina

Vychovatelky: 

1. oddělení ( 1. ročník + část 3. ročníku) - Jana Andreanská

2. oddělení ( 2. ročník + část 3. ročníku) - Soňa Jenčová

3. oddělení ( 4. a 5. ročník)                             - Petra Maier 


Provozní doba:pondělí - pátek

ranní směna:                6:15 - 8:00

odpolední směna:        11:30 - 17:00

 

Úhrada za pobyt ve školní družině

kapacita ŠD - 80 žáků

ranní pobyt - za kalendářní měsíc:                                    50,- Kč

odpolední pobyt - za kalendářní měsíc:                            150,- Kč

ranní i odpolední pobyt - za kalendářní měsíc (sleva):     180,- Kč

jednorázový pobyt pro starší žáky - cca 1 hodina:           5,- Kč

        * před odpoledním vyučování

        * podzimní a zimní měsíce ráno

        * a pod.

        * OKAMŽITÁ PLATBA  

 

MĚSÍČNÍ ÚHRADA ŠKOLNÍ DRUŽINY - VŽDY do 15. dne daného kalendářního měsíce

        * úhrada se platí vedoucí ŠD

        * pozdější platby jsou PENALIZOVÁNY  


Práva žáka

 • odpočinek
   

 • dodržování pitného režimu a použití WC
   

 • vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají (v mezích služného chování)
   

 • poskytnutí pomoci, jestliže se ocitne v nesnázích nebo při úrazu

Povinnosti žáka

 • platit měsíční poplatek na neinvestiční náklady školní družiny
   

 • dodržovat pravidla slušného chování

Povinnosti rodičů

 • po přihlášení žáka do školní družiny je rodič povinen vyplnit ZÁPISOVÝ LÍSTEK
   
 • změny v zápisovém lístku (odchody/příchody žáků, pravidelné uvolňování, vyzvedávání žáka) rodič oznamuje PÍSEMNĚ vedoucí vychovatelce
   
 • vychovatelka NESMÍ UVOLNIT žáka z družiny v době pobytu bez předchozího písemného oznámení rodičem
   
 • dále NESMÍ VYDAT žáka jiné pověřené osobě, než je uvedena na zápisovém lístku (v případě změny je rodič povinen předem dodat vychovatelce písemný souhlas s vyzvednutím dítěte pověřenou osobou)

Od 1.10.2018 probíhají v rámci ŠD od 14:00 do 15:00 hod. kroužky.

 
Přehled kroužků:
 • rukodělný / výtvarný
 • pěstitelský (jaro)
 • sportovní
 • vaření
 • knihovnický (besedey, soutěže)
 • turistický
 • společenské hry
 
Kroužky, které probíhají venku (turistický, pěstitelský) se budou konat v jarních,letních a podzimních měsících.
 
 
 

Kontakt

ZŠ a MŠ Kyselka

Radošov 75
Kyselka
362 72


353 941 132
607 117 896PRÁZDNINY

1. pololetí - 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí - 1. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny - 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny - 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny - 1. 2. 2019

Jarní prázdniny - 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny - 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny - 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019


CO NÁS ČEKÁ:

Výlet do Liberce (II. stupeň) - 18.-19. 10. 2018