Plánované akce

 

►Soutěž ve sběru starého papíru 

►Školní zájmové kroužky 

►Logopedická prevence 

►Kulturní a sportovní akce 

►Výchovné poradenství, spolupráce s PPP K.V., integrovaní žáci, školní preventista 

►Celostátní testování žáků ZŠ 

►Sportovní výchovně – vzdělávací kurzy (turistika, plavání, cyklistika, bruslení, lyžování)

►Mikulášská nadílka

►Vánoční trhy s vystoupením pěveckého sboru školy a kulturním programem žáků školy

►Vánoční besídka pro důchodce – děti a žáci školy

►Besedy, exkurze, výlety

►Oslava MDD

►Školní ples pro rodiče a přátele školy

►Obhajoba závěrečných prací vycházejících žáků (9. ročník)

►Filmová a divadelní představení

►Slavnostní zakončení školní docházky žáků 9. ročníku – obřadní síň 

►Nocování ve škole – přespání žáků 

 

 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Kyselka

Radošov 75
Kyselka
362 72


353 941 132
607 117 896PRÁZDNINY

1. pololetí - 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí - 1. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny - 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny - 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny - 1. 2. 2019

Jarní prázdniny - 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny - 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny - 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019


CO NÁS ČEKÁ:

Výlet do Liberce (II. stupeň) - 18.-19. 10. 2018