Pedagogický sbor

 ředitel školy:           

Mgr. Jana Vlková (PSPP, pracovní výchova, občanská výchova)

 

zástupce ředitele školy:

Bc. Petr Glatz (matematika, informatika )

 

 výchovný poradce:

Mgr. Renata Vrobelová (matematika, fyzika, přírodověda, pracovní výchova)

Konzultační a poradenská služba pro žáky a rodiče - každý čtvrtek od 13:00 - 14:00 hodin v kabinetu výchovného poradce. V jinou dobu po domluvě: tel.: 607 075 434 nebo e-mail: RenataVrobelova@seznam.cz

 

další vyučující:

Mgr. Gabriela Slámová (1. ročník)

Mgr. Věra Grünwaldová (2. ročník, německý jazyk)

Mgr. Kateřina Písaříková  (3. ročník, český jazyk)

Mgr. Hana Vlčková (4. ročník,)

Mgr. Renata Vrobelová (5. ročník, matematika, fyzika, přírodověda)

Mgr. Kateřina Müllerová (6. ročník, dějepis, výchova ke zdraví, občanská výchova)

Mgr. Jana Jakabová (7. ročník, anglický jazyk, výtvarná výchova)

Mgr. Kateřina Jurečková (8. ročník, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova)

Ing. Aneta Hoffmeisterová (9. ročník, tělesná výchova, zeměpis, přírodopis, chemie, vlastivěda, pracovní výchova)

Věra Farářová               (asistent pedagoga)

Marta Bradnová           (asistent pedagoga)

Kateřina Vlková             (asistent pedagoga)

Jana Andreánská     (družina)

Soňa Jenčová          (družina)

Petra Maier           (družina)

 


 

 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Kyselka

Radošov 75
Kyselka
362 72


353 941 132
607 117 896PRÁZDNINY

1. pololetí - 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019

2. pololetí - 1. 2. 2019 - 28. 6. 2019

Podzimní prázdniny - 29. 10. 2018 - 30. 10. 2018

Vánoční prázdniny - 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Pololetní prázdniny - 1. 2. 2019

Jarní prázdniny - 18. 2. 2019 - 24. 2. 2019

Velikonoční prázdniny - 18. 4. 2019 - 19. 4. 2019

Hlavní prázdniny - 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019


CO NÁS ČEKÁ:

Výlet do Liberce (II. stupeň) - 18.-19. 10. 2018